cmnbfteam360@gmail.com
+91 44 2257 5649

Micro Nano Bio-Fluidics group

Research Scholars

Abhijith A

Amal Nath

Amith K

Aneesh K Johny

Arjun A

Binu Varghese

Dhakshinamoorthy.T

Dheeraj K V S

Hareesh S

K Phanendra Kumar

Kiran Prakash

Kshitija Mirkale

Lokesh Malik

Navaneeth Haridasan

Niladri Sekhar Satpathi

Ravindra Gaikwad

Sachin Kumar Jain

Sainath H

Sazid Zamal Hoque

Shamik Hazra

Sharad Kumar Yadav

Sobin Alosious

Subhas Nandy

Sujith T

Supratim Saha

Vishnu Prasad K